Blogg

Transformera dina processer genom finansiell automatiseringsteknik

I takt med att organisationer växer och komplexiteten ökar har yrkesverksamma inom ekonomi utvecklats till strategiska röster för sina organisationer. Men för att dessa strategiska röster ska kunna hjälpa till att vägleda organisationen med hjälp av deras kunskap och förståelse för företagets ekonomi behöver de finansiell automatiseringsteknik.

Anpassning till digitalisering

Tekniska framsteg fortsätter att automatisera repetitiva ekonomiprocesser, och finans- och ekonomirollen förvandlas från en traditionell transaktionsfunktion till en analytisk funktion som ger beslutsdrivande information. Detta skifte har lett till att behovet av teknikdrivna datainsikter med hjälp av rapporter, dashboards och KPI:er har ökat exponentiellt. Den föråldrade tekniken som ekonomiteam historiskt har använt – vanligtvis kalkylblad – saktar ner processen. I Trintechs senaste Global Benchmark Report noterade 65 procent av de tillfrågade att de främst är belastade av att bara hantera data snarare än att ge affärskritiska insikter till verksamheten.

Animated people working together

Organisationer kan känna sig tveksamma till att anpassa sig till digitalisering och att uppgradera teknik på finans- och ekonomiavdelningen står ofta inte högt upp på prioriteringslistan. Detta motstånd mot förändring kan härröra från organisationers ovilja att avvika från redan kända processer. Dessa manuella processer kostar dock organisationen både tid och resurser som ekonomiteamet hade kunnat spendera på att analysera strategiska initiativ. Att förlita sig på föråldrad teknik och felbenägna kalkylblad för en redan komplex process motarbetar ditt ekonomiteam och bäddar för misslyckande.

Utan innovation skulle många processer vara ineffektiva och icke-fungerande. Innovation behövs inom ekonomi för att stärka ekonomiteamet, göra processförbättringar och möjliggöra en övergång till en välstrukturerad bokslutsprocess. Förändring kan vara svårt, men att hålla sig uppdaterad och använda finansiell automatiseringsteknik är den bästa lösningen för organisationer som vill hålla jämna steg med konkurrenterna och ha högpresterande ekonomiteam.

Utnyttja finansiell automatiseringsteknik

När en organisation har bestämt sig för att digitalisera sina processer bör ekonomiteam utnyttja finansiell automatiseringsteknik samtidigt som de ser över organisationens strategiska inriktning och var tekniken bör implementeras.

“Digitalisering inom finansområdet handlar inte bara om att försöka få in teknik. Den frågar också, ‘hur börjar vi utnyttja teknik för att utföra en funktion bättre, inte bara genom att byta verktyg utan genom att ändra processen i takt med att vi växer.’” – Syril Mathai, CPA, VP – Strategic Sales, Trintech

När du har prioriterat vilka manuella processer som kräver automatisering kan du implementera en lösning som passar organisationens behov, och den bästa lösningen är att utnyttja en helhetslösning. Ekonomiteam kan använda ekonomisk automatiseringsteknik genom hela processen för bokslutet, vilket möjliggör effektiv hantering och insyn i organisationens ekonomi. Att prioritera automatisering av processer och integrera effektiv teknik är det bästa sättet för organisationer att uppnå en bokslutsprocess i världsklass.

Figures and numbers coming out of a laptop screen

 

Utrusta din organisation för framgång

Implementering av automatisering för bokslutet kan eliminera glapp mellan viktiga kontrollkomponenter och standardisera processer i hela verksamheten. Oavsett om din organisation saknar automatisering, har automatiserat några eller alla sina processer är vårt förslag att investera i finansiell automatiseringsteknik. Detta kommer att förbättra processerna du har idag och dessutom stödja framgång och skalbarhet för framtiden. Med rätt personer, processer och tekniker på plats kan du uppnå en förstklassig nivå av effektivitet.

Världen förändras; det är dags att anpassa sig.

Ekonomiteam är avgörande för din organisations välbefinnande, och det är dags att de får den teknik de behöver för att lyckas. Ladda ner e-boken för att lära dig om tre viktiga komponenter vid finansiell transformation.

3 komponenter för finansiell transformation

Ladda ner e-boken

Författare: Emma Wretman