Blogg

3 prioriteringar CFO:er bör ha för att bygga en framgångsrik ekonomifunktion

CFO-rollen och dess ansvarsområden utvecklas - idag handlar det om mer än redovisnings- och finansfärdigheter.

CFO-rollen har utvecklats med tiden, men under Covid-19-pandemin insåg organisationer hur mycket mer den behöver förändras. Behovet av CFO:er som bara har grundläggande strategiska och finansiellt analytiska färdigheter håller på att försvinna. Organisationer behöver även empatiskt ledarskap, digital kompetens och någon som prioriterar kontinuerligt lärande tillsammans med karriärsutveckling, för att skapa ett högpresterande ekonomiteam.

3 prioriteringar för CFO:s som moderna organisationer kräver

#1: Prioritera kulturinnovationer

Organisationer ändrar de egenskaper de värdesätter när det gäller deras CFO, många egenskaper sträcker sig nu utanför de traditionella redovisnings- och finansfärdigheterna. En stor del av CFO-rollen är kommunikation och det är en högt värderad egenskap att kunna vara en mer empatisk ledare. Att visa empati och utveckla förtroende är viktigt för att kunna vara ett bra stöd åt de anställda. Det skedde en drastisk förändring till följd av pandemin, men aktuella samhällsfrågor som bland annat mångfald, rättvisa, inkludering, miljö och ett socialt ansvar spelar också en roll. En CFO måste se till att dessa standarder prioriteras både ur ett budget- och kulturperspektiv.

#2: Investeringar i teamets tillväxt och utveckling

De tekniska färdigheter som en CFO har förvärvat är viktiga, men organisationer vill ha mer än så. När distansarbete normaliseras är företag inte längre begränsade till att anställa ekonomi- och redovisningspersonal inom sitt geografiska område. De kan specificera sina krav och önskemål ytterligare för att hitta kandidater som kan utveckla både teamet och företaget. Med all förändring som företag har genomgått på grund av pandemin vill de ha en CFO som går längre än att bara stänga böckerna. De vill ha någon som initierar transformation på ekonomifunktionen. Någon som möjliggör en effektiv ekonomisk planering samtidigt som de är en strategisk rådgivare till verksamheten genom mervärdeskapande aktiviteter. Automatisering hjälper ekonomiteamet att utföra ytterligare mervärdeskapande aktiviteter som i sin tur kommer att ge mervärde till hela organisationen.

CFO priorities include culture innovations in the CFO roles and responsibilities

Brist på utvecklings- och tillväxtmöjligheter driver ofta bort medarbetarna från organisationen. CFO måste förespråka teknik som gör det möjligt för deras team att växa och fortsätta lära sig tillsammans samtidigt som de blir en strategisk röst för organisationen.

“Pandemin påskyndade arbetsplatstrender som distansarbete, en förändrad arbetstakt och integrationen av nya automatiseringsverktyg. Dessutom fick affärsomvandlingen fäste i nästan alla hörn av verksamheten.” – Deloitte CFO Insights – What Companies Want From a Post-Pandemic CFO

#3: Förvärva och uppmuntra digitala arbetssätt

En CFO:s prioriteringar har förändrats i takt med den nya tekniken som har utvecklats de senaste åren. För att företag ska kunna hänga med behöver de en ledare som är teknikkunnig och har kunskap om olika plattformar och digitala verktyg. Endast en tredjedel av CFO:er är överens om att deras team har den kompetens som krävs för en digital ekonomifunktion. Återigen är det viktigt att organisationer tillhandahåller resurser som gör det möjligt för medarbetare att kontinuerligt kunna lära sig och utvecklas.

Digital kompetens kan förvärvas genom att bygga ett team med olika bakgrund. En ändring i bakgrunden innebär att kandidaten kan vara utanför ramen av de typiska arbetsroller som organisationer vanligtvis tittar på. Det kan också innebära att de helt enkelt kommer från en annan bransch. Mångfald har alltid varit eftersökt, men har nu blivit viktigare än någonsin för medarbetare, och även CFO:n bör arbeta med detta.

Vilka är en modern CFO:s 3 störst utmaningar?

En CFO:s prioriteringar är inte samma idag som de var för 20 år sedan. Läs om tre kvalitéer som en CFO måste ha för att vara framgångsrik i en föränderlig affärsmiljö.

Ladda ner e-boken

CFO:er har inte samma prioriteringar som de hade för 20 år sedan, de förväntas nu göra mer än bara budget och se till att böckerna är stängda. Ett digitalt arbetssätt kan hjälpa CFO:s och gynna hela företaget. CFO:er måste vara delaktiga i strategi och i alla delar av företaget – med andra ord väl insatta i hela verksamheten. Organisationer söker någon med empati för sina anställda samt med en god kommunikationsförmåga som främjar en miljö för utveckling och tillväxt. Dessutom är det viktigt att CFO:er stöttar sitt team och implementerar resurser och teknik som hjälper verksamheten att växa.

Läs mer om CFO:ers föränderliga roll och hur du kan anpassa dig genom att ladda ner e-boken.

Författare: Emma Wretman