White Paper

Viktiga finansiella kontroller: Ändamålsenlig automatisering för alla nivåer i ekonomiavdelning

Förbättra ditt ramverk för compliance från medarbetare till chef

BEMÄSTRA MÅNADSBOKSLUTET, OAVSETT DIN TITEL

En av de mest kritiska delarna av månadsbokslutet är en organisations kontrollsystem, det omfattande kontroll- och efterlevnadsramverket inom vilket alla finansiella processer fungerar. Det är detta som håller all finansiell information korrekt medan den flödar genom bokslutsprocessen.

Varje företag har någon form av regelverk. Effektiviteten av det ramverket beror dock helt på organisationen, dess verktyg och de processer som de har implementerat för sina överväganden kring compliance, – och viktigast av allt, dess medarbetare. Ett starkt kontrollsystem stödjer anställda på alla nivåer, från ekonomimedarbetaren till verkställande ledning.

Adra by Trintech eliminerar manuella ansträngningar, förbättrar effektiviteten i bokslutsprocessen och minskar risken för manuella fel genom att implementera unika automationsfunktioner för att säkerställa en stark kontrollmiljö för hela ekonomiavdelningen. Detta gynnar alla nivåer på ekonomiavdelningen – inklusive ekonomimedarbetare, revisorer, mellan- och ledande befattningshavare samt verkställande ledarskap.

Ladda ner vårt White Paper för att gå reda på i detalj hur ett ramverk för compliance gynnar varje medarbetare.