Adra Task Manager

Med checklistor, uppgiftsbibliotek och statusuppdateringar är Adra Task Manager din bästa hjälp för att hantera månadsbokslutet.

Varför Adra Task Manager

Skapa ägande & ansvar

Tydlig rollfördelning och synlighet i beroenden mellan aktiviteter möjliggör processeffektivitet och ökar arbetsmoralen.

Minska riskerna

När alla aktiviteter synliggörs och processerna finns beskrivna kan de följas på ett systematiskt sätt och inget faller mellan stolarna.

Strömlinjeforma din process

När beroenden mellan aktiviteter synliggörs minskar tiden ni behöver ägna åt kontrollmail, telefonsamtal och statusmöten.

Ta kontakt med oss!

Känner du igen dig i våra beskrivningar? Hör av dig så berättar vi mer om vad Adra kan göra för din verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adra task manager för systematisk kontroll i alla ekonomiprocesser

Task Manager är verktyget för att samla och standardisera finansiella processer. Genom att skapa överblick över alla processer i organisationen kan ni skapa transparens, belysa beroenden mellan aktiviteter och skapa processeffektivitet. På så vis minskar ni risken för fel och ni kan komma bort från personberoenden.

En Inblick i Adra Världen

Broschyr

Adra Task Manager Broschyr

Processen för att stänga böckerna och rapportera resultaten är en komplex prestation av projektledningen. Det kräver en hel del planering…

Ta en titt

Vill du lära dig mer? Ladda ner Adra Task Manager-broschyren och starta processen för att underlätta periodens slut.

Ladda Ner

Behöver du hjälp?

Adra kan hjälpa dig med snabbare bokföring, lägre risk, effektivisering av interna processer och förenkling av ditt liv.

Vill du veta hur? Kontakta oss så berättar vi mer!

Prata med oss