Adra & Planful: Integrerar Finans- & Redovisningsprocesser

Adra och Planful erbjuder den främsta enhetliga bokslutsprocessen som ger kontroll och insyn över allt från bokslut till konsolidering, rapportering och planering. Med en integrerad plattform får alla i teamet insyn i redovisningsprocessen och FP&A-teamet kan proaktivt påbörja arbetet. Samtidigt minskar den totala tidsåtgången vilket gör det möjligt för redovisningsteamet att helt fokusera på själva bokslutsprocessen.

  • Minska tidsåtgången för planerings- och bokslutsprocesser
  • Öka noggrannheten och minska risker
  • Förbättra analytiskt stöd
  • Öka effektiviteten och förbättra beslutsfattandet

Stark grund för avstämning

Skapa korrekta och revisionsklara balansavstämningar som grund för planering och analys. I Adra kan användare styrka avstämningar med dokumentation och kommentarer, vilket möjliggör ett arbetsflöde direkt i programvaran snarare än i e-postmeddelanden eller chattar. Granskare och chefer har alltid tillgång och kan omedelbart se hur avstämningarna fortskrider under månadsslut och deras påverkan på verksamheten.

 

 

Börja tidigare

Hur mycket av de uppskjutna intäktskontona måste stämmas av innan du kan börja planera – 70%, 80%? Hur lätt är det att få den informationen idag? Med insyn i status för dessa kan du själv bestämma när du ska hämta information till Planful för planering och konsolidering.

 

 

Komplett arbetsflöde för bokslut

Komplettera arbetsflödet med funktioner för att hantera alla uppgifter i bokslutaprocessen, allt från redovisning till FP&A. Synliggör beroenden, hantera kommunikation och aktiviteter med transparens och få mått på både team- och företagsnivå.

 

 

En del av Microsoft D365 EcoSystem

Med Adra och Planful integrerade som certifierade partners med Microsoft kan du skapa ett ekosystem i världsklass av ERP-, bokslut- och FP&A-lösningar som ger maximalt värde till verksamheten.

 

Lär dig mer om Adra & Planful

Upptäck hur du kan förenkla och förkorta bokslutsprocessen och få mer kontroll och insyn från bokslut till konsolidering, rapportering och planering.

Ladda ner