eBöcker

De 5 bästa metoderna för att modernisera ditt månadsbokslut

I takt med att företags omgivning blir alltmer komplex, fokuserad på regelefterlevnad och teknikdriven, har ekonomichefer och controllers ännu större press på sig att säkerställa integriteten i bokslutet. Manuella metoder och traditionella verktyg kan tilltala det traditionella redovisningstankesättet, men i det ständigt föränderliga affärslandskapet måste organisationer modernisera och påskynda sina bokslutprocesser med automatisering.

Enligt Trintechs senaste globala referensrapport för bokslut tillbringar 65 % av ekonomiavdelningens anställda mer tid på att hantera data än att ge affärsinsikter. Manuella processer gör att medarbetare drunknar i repetitiva uppgifter, med mycket lite utrymme kvar att fokusera på strategiska initiativ. Genom att gå från en mestadels manuell process till avancerad automatisering kan ekonomi- och redovisningsproffs flytta sitt fokus till strategiska initiativ, avsätta tid för att identifiera nya möjligheter och verkligen påverka organisationen.

Den här e-boken kommer att presentera de fem bästa metoderna för att modernisera månadsbokslutet och hur man flyttar fram ekonomiavdelningens taktiska och strategiska roll i organisationen. Fyll i formuläret till höger för att få tillgång till e-boken.