Case Study

Orkla Shared Services

Orkla sparar tid och ökar noggrannheten med Adra® by Trintech

Orkla Logo | Adra by Trintech Case Study

Orkla Shared Services är en ledande leverantör av varumärken till dagligvaruhandel, apotek, bagerimarknaden och storhushåll. Företaget grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Norge med finansverksamhet spridd över hela världen. Bolaget har idag 18 348 anställda i Norden med en årsomsättning på 43,9 miljarder kronor. 

Sedan Adra implementerades har antalet fel i Orkla Shared Services rapporter minskat avsevärt och deras dagliga arbete har förenklats. De har även framgångsrikt uppfyllt sina deadlines för rapportering och koncernens krav när det gäller bankavstämningar.

Ladda Ner