Blogg

Möjliggör finansiell transformation genom teknologi

Ekonomiavdelningar stöter på många osäkra och oklara situationer. Det nuvarande affärslandskapet förändras ständigt vilket leder till många störningar i den finansiella omvärlden. Ekonomiavdelningen måste skapa finansiella rapporter, kontrollera ökande kostnader, hantera betydande transaktioner, och utvärdera nya fusioner och förvärv (F&F) och börsintroduktioner. Dessutom överraskas ekonomiavdelningar av nya riskfaktorer som dyker upp samtidigt som de försöker hantera sina nuvarande riskfaktorer. Så, med så många osäkerheter och störningar som händer runt ekonomiavdelningen, hur ska finansierings- och redovisningsavdelningar kunna fortsätta utveckla sig i sina transformationsprojekt? 

Det primära målet för alla finansiella transformationsprojekt är att uppnå processförbättringar, förbättra kvaliteten, ändamålsenligheten och effektiviteten av finansiell information, vilket i slutändan förbättrar aktieägarvärdet. Ta exemplet med bokslutsprocessen. 

De bästa företagen kan slutföra bokslutet snabbare och med färre personer. De kan verkligen göra mer med mindre. Så, hur kan vissa företag uppnå drömmen om att göra mer med mindre? 

Nyckeln är att fokusera på process- och teknologiförbättringar som tar bort onödigheter och kostnader och samtidigt förbättrar effektiviteten.

Utvärdering av finansiell transformation: Var är du idag? 

En tydlig utvärdering av var du är idag och var du behöver fokusera på för att driva förbättringar för att uppnå uppsatta mål börjar med att förstå följande: 

 • Använder du verktyg på ett Ad Hoc-sätt?
 • Har du uppnått bättre processer och automatisering men finner att du fortfarande är mer reaktiv än proaktiv? 
 • Vill du bli en organisation av världsklass? 

När du väl har svaren på frågorna ovanför, är det dags att ta en djupare titt för att förstå vilka andra områden som är redo att förbättras. 

Nedan är 8 nyckelfrågor som kan hjälpa dig att hitta förbättringsmöjligheter inom ditt nuvarande finansiella transformationsprojektet och identifiera de påverkade områdena (processer, teknologi, och medarbetare) som ligger till grund för störningar i arbetet.

 1. Har du förmågan att spåra prestation och identifiera flaskhalsar eller återkommande problem för att strömlinjeforma dina processer? 
 2. Stödjer din dokumentation dina krav på ledningskontroll och granskning? 
 3. Stöter ditt team på problem orsakade av icke integrerade system som saktar ner dataflödet som behövs för att stänga underreskontra och affärsenheter? 
 4. Har du historiska data insamlad som kan användas för att analysera och granska bokslutsprocesser och underlätta ständiga förbättringsinitiativ? 
 5. Har du och lämpliga chefer den transparens och synlighet som ni kräver under hela bokslutsprocessen? 
 6. Har rätt personer daglig övervakning av bokslutsprocessen på en praktisk aktivitetsnivå? 
 7. Rapporterar din ledningsgrupp att arbetsbelastningen är ojämnt fördelad i ditt ekonomiorganisation? 
 8. Utförs icke bokslutsrelaterade redovisningsaktiviteter under den viktiga bokslutsperioden? 

I en McKinsey-studie rankades bristen på automatisering som ett av de högsta områden för potentiella störningar i företag. Studien indikerar att “manuell verksamhet” är en stor vägspärr för ekonomiavdelningens roll i den större digitala transformationen, även med ett sunt finansiellt transformationsinitiativ igång. 

I bilden nedan kan du se de möjligheter där förbättringar behövs som påverkar dina processer, teknologi, och ännu viktigare, medarbetarna i din finansiella organisation.

Att leverera förbättringar och värde under ditt finansiella transformationsprojekt 

Teknologi med automatisering är drivkraften för att leverera förbättringar inom ekonomiavdelningen. Företag som har centraliserade och standardiserade system genom automatisering förbättrar betydligt kvalitén på sina data, i det här fallet siffror, vilket också ökar integriteten. När det utförs på rätt sätt är målet att eliminera mindre värdeskapande arbete och frigöra dina värdefulla mänskliga resurser att bli strategiska redovisningsekonomer som kan driva verksamheten framåt. 

För att verkligen uppnå din transformation måste ekonomiavdelningen sömlöst inkorporera den bredare organisationen i ett ihopkopplat, samarbetande ekosystem. Det ekosystemet måste inte bara kommunicera viktiga finansiella data och status genom hela företaget, utan också samla in detaljer för R2R-aktiviteter, vilket adderar digitalisering till vad som ofta är ineffektiva manuella kommunikations- och spårningsmetoder.

Ditt finansiella transformationsprojekt: Revolution eller evolution? 

När du har bedömt din mognadsnivå och viktiga fokusområden för förbättring, är nästa stora beslut hur du ska implementera. 

Kommer du att välja ett evolutionärt tillvägagångssätt eller en revolutionerande “Big Bang”-implementation? Svaret handlar ofta om vad som bäst passar organisationen själv. 

Nyckeln är att gå snabbt igenom dina resursbegränsningar. Revolution kan vara målet, men kan bli en katastrof om det inte finns lämpligt stöd. Om det inte finns pengar eller resurser tillgängliga, leta istället efter snabba vinster och försök bygga därifrån momentum i processen. 

Inse att du kanske inte kan göra allt på en gång. Med ett stort antal processer, medarbetare, fysiska platser och partners, börja någonstans som är tillräckligt stort för att leverera och visa värde men där det kommer finnas minst motstånd.

Planera noggrant och förbättra det arbete som har gjorts innan, och replikera inte bara existerande processer, transformation kommer endast komma genom processförbättringar. Arbeta med en tredje part eller din programvaruleverantör för att tillhandahålla bästa praxis.

Säkerställ att det finns en lämplig projektmetodik och ett definierat projektteam bestående av skickliga medarbetare som har lämpliga resurser för att göra projektet till en framgång. Sätt viktiga milstolpar och utvärdera framstegen. 

Och för att tillägga, oavsett var du befinner dig i transformationsprocessen har Trintech lösningen för dig.