Blogg

Optimera din finansiella organisation – Gör mer av mindre

Teknologi och data är identifierade som två nyckelområden som påverkar effektiviteten av ekonomiavdelningen när det gäller att ge kvalitetsmässigt beslutsstöd till organisationen. För många ekonomifunktioner finns det ingen enskild tolkning av tillgängliga data genom hela organisation, vilket gör styrningsprocessen till en ständig utmaning.

The Hacket Group , tillsammans med våra egna kunder, rapporterar kontinuerligt att företag som är “best-in-class” och har automatiserat bokslutsprocessen kan uppnå mer exakt rapportering i rätt tid, och göra det snabbare, för mindre pengar, och med färre anställda.

Att göra det snabbare:

Att automatisera bokslutsprocessen från manuellt uppdaterade kalkylblad och databaser till en automatiserad lösning ger tydliga fördelar för hastigheten och kvalitén när du tar dig an ditt bokslut. På Trintech rapporterade våra kunder en 99% minskning av tiden det tar att slutföra avstämningar och vi har flera exempel där företag har kunnat minska antal dagar som behövs för bokslutet och samtidigt förbättrat kvaliteten på deras data.

Torchys Tacos Quote

För mindre pengar:

Hanteringen av organisatoriska kostnadsbasen är en nyckelprioritering för ekonomifunktionen. Många CFOer kommer att fortsätta att göra genomgripande kostnadsutvärderingar för att identifiera vilka kostnader som kan minskas och vilka utgifter som är nödvändiga för att säkerställa att företaget fungerar som vanligt.

Automatisering av bokslutet ger viktiga besparingar genom effektivitetsförbättringar av IT, antal heltidsanställda, revision, och andra processkostnader. Trintech-kunder har rapporterat en 78%-ig minskning av förluster och en 62%-ig minskning av avskrivningar genom att automatisera viktiga bosklutsprocesser.

Texas Tech University Quote

Med färre medarbetare:

Genom en automatiserad bokslutsprocess, behöver du inte bara färre medarbetare som utför manuellt arbete, utan det tillåter även din organisation att växa och expandera utan att behöva öka antalet medarbetare. Detta leder till minskade kostnader, vilket säkerställer effektivitet och noggrannhet genom identiska rutiner för alla enheter inom företaget och företagsgruppen.

Condado Tacos Quote

Utnyttja existerande investeringar:

Ledande ekonomifunktioner behöver ge en högre prioritet till investering i teknologi för att ta bort risken för felaktigheter och öka förtroendet för siffrorna. Bokslutsautomatisering gör att processer kan strömlinjeformas, vilket ger en enda ”rätt” version av sanningen, och betydligt minska risken för dyra, manuella fel.

Keurig Dr Pepper Quote

Behåll kunskap och medarbetare:

Genom att eliminera repetitivt manuellt arbete, behöver du inte bara färre personer, utan attraherar och behåller även de mest talangfulla medarbetarna. Automatisering möjliggör för medarbetare att fokusera på mer värdeadderande, analytiskt arbete och slutföra det inom rimliga arbetstimmar, vilket ökar den övergripande arbetstillfredsställelsen. Det är dock oundvikligt att medarbetare kommer att lämna företag, speciellt i outsourcade och Shared Service Center-positioner där en hög medarbetaromsättning på 25%-50% är vanlig. Automatisering och standardisering är viktigt för att säkerställa att när de väl gör det, så är det tydligt för nästa person vad som tidigare har gjorts, vad som fortfarande behöver göras, och hur man gör det.

Serco Group Plc Quote

Manuella metoder och gamla verktyg är inte längre hållbara i dagens ekonomiska miljö. Att automatisera dina avstämningar och bokslutsprocesser är en nödvändig investering för överlevnaden och tillväxten av din organisation.