Resurser

Hitta material

51 Resurser

Global Financial Close Benchmark Report 2022

eBöcker
HUR EFTERFRÅGAN PÅ AFFÄRSKRITISKA INSIKTER OCH EN UTMANANDE ARBETSMARKNAD PÅSKYNDAR UTVECKLINGEN MOT AUTOMATISERING Trintech släpper resultaten från Global Financial Close Benchmark Report 2022 Finans- och ekonomiavdelningen har utvecklats under de senaste åren till följd av att digitalisering och automatisering av manuellt arbete har stått i centrum. I föränderliga tider måste…

Vad ska man tänka på när man funderar på att automatisera sitt bokslutsarbete?

Webinarium Inspelade WebinariumOnsdag, 25 maj 10:00 - 10:30
Vad ska en ekonomi- och finansavdelning tänka på när man funderar på att automatisera sitt bokslutsarbete? I detta förinspelade 30-minuters webinar på engelska går vi igenom de utmaningar som en ekonomi- och finansavdelning stöter på när man automatiserar hela eller delar av sitt bokslutsarbete - och hur man ska hantera…

Strömma Turism & Sjöfart

Case Study
Strömma effektiviserar hela bokslutsprocessen med Adra Strömma Turism & Sjöfart hade stora utmaningar med att hantera enorma volymer av transaktioner. På Strömma användes tidigare manuella metoder vilket var tidskrävande och ledde till brist på insyn under bokslutsprocessen. Efter att ha implementerat Adra Matcher, Balancer och Task Manager har Strömma lyckats…

RE/MAX

Case Study
RE/MAX effektiviserar processer, minskar risker och gör tidsbesparingar med Adra. Som ett börsnoterat företag kämpade RE/MAX med en manuell bokslutsprocess som riskerade att utsätta dem för stora risker när de presenterade sina siffror varje månad. De letade efter ett mer standardiserat och automatiserat sätt att genomföra stängningen på och beslöt…

Hur Falu kommun arbetar med Adra

Webinarium Inspelade WebinariumTorsdag, 17 mars 10.00 - 10.45
Falu kommun går igenom i detalj hur man använder Adra Balancer för att arbeta smartare. Falu kommun kommer att visa hur man genomför ett effektivare bokslut genom automatisering via Adra Balancer. Man kommer att visa hur bokslutsprocessen genomförs smartare och med högre kvalitet samtidigt som risker för fel minimeras. Adra…

Hur jobbar Hanza Shared Service Center med sitt bokslut när arbetet sker på distans?

Webinarium Inspelade WebinariumOnsdag, 23 februari 10:00 - 10:30
Detta webinar kommer att visa på hur Hanza Shared Service Center har effektiviserat sitt bokslut med hjälp av Adra, men även hur det har möjliggjort att bokslutsarbetet har kunnat ske på distans. Att kunna arbeta effektivt med bokslut på distans är något som har vuxit dramatiskt under pandemin och som…

Ruter AS

Case Study
Ruter AS minskar kostnaden och tiden som spenderas på bokslutet med Adra by Trintech Ruter AS hade stora utmaningar med sin manuella och ostrukturerade bokslutsprocess. Företaget saknade system som kunde visa status i realtid och förlorade därför mycket kontroll. Med Adra har Ruter AS minskat tiden för bokslutet, ökat kvaliteten…

Vasakronan

Case Study
Vasakronan gör dramatiska tidsbesparingar med Adra Vasakronan är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot kontors- och butikslokaler. Vasakronan arbetade tidigare med manuella metoder kring bokslutet vilket var tidskrävande och ledde inte minst till långa väntetider eftersom det inte var möjligt för flera att arbeta samtidigt i dokumenten. Implementeringen av Adra…

Har Du Adra Accounts idag men vill jobba i molnet

Webinarium Inspelade WebinariumTorsdag, 27 februari 2022 kl. 10:00 - 10:35 CET
Adra Accounts är ett transaktionsmatchningsverktyg som förenklar matchningen av transaktioner från en eller flera olika källor. Detta har underlättat stort för våra kunder i deras arbete kring deras bokslut sedan många år. Trintech har dock valt att modernisera Adra Accounts med en tjänst i molnet som har samma grundfunktionalitet, men…

Svensk-Engelsk Redovisningsordbok

eBöcker
Letar du efter en svensk-engelsk redovisningsordbok? Det gjorde vi också, så vi bestämde oss för att göra en själva. Här får du översikt över vanliga redovisningsbegrepp översatt från svenska till engelska. Du får också en resultat- och balansräkning översatt i sin helhet till engelska. Vi blir ständigt fler som arbetar…