Resurser

Hitta material

51 Resurser

4 steg för ett holistiskt ramverk för riskhantering

Inspiration
Ekonomiavdelningen har vanligtvis förlitat sig på verktyg som kalkylblad och manuella processer för finansiell rapportering och riskhantering. Dessa manuella arbetsflöden skapar dock fragmenterade bokslutsprocesser och ERP-miljöer (Enterprise Resource Planning) som äventyrar data vilket i sin tur förser team med mindre insyn och transparens i hur dessa processer påverkar finansiella data.…

Eliminera flaskhalsarna i bokslutet med automatisering

eBöcker
Bokslutsprocessen är vanligtvis uppbyggt av en upprepande serie av arbetsuppgifter utförda i en specifik sekvens, av specifika personer och vid specifika tider. Det låter rakt på sak men för vissa organisationer blir denna process kaotisk på grund av sena justeringar, förvirrande mailkedjor, oklart godkännande och brist av standardisering av dokument.…

4 Steg till att Hantera Finansiell Risk

eBöcker
Finansiell risk är ett välkänt hot som CFO:er har i åtanke när de tar beslut Att försöka minska den risken genom ett manuellt tillvägagångssätt via mail, kalkylark och pärmar är ett ineffektivt försvar. I dagens affärsvärld fortsätter det att öka med tillfällen där finansiella risker kan uppstå som kan påverka…

5 frågor för att utvärdera ditt regelverk för compliance

Inspiration
Innan du gör några uppdateringar av ditt ramverk för compliance, fundera på din situation just nu. Hur effektiva är processerna som du använder nu? Vilka omständigheter har tagit dig till denna situationen? Kanske planerar du bara inför framtiden. Å andra sidan, kanske din bolagsstyrelse är missnöjda med icke tillräcklig finansiell…

Viktiga finansiella kontroller: Ändamålsenlig automatisering för alla nivåer i ekonomiavdelning

White Paper
BEMÄSTRA MÅNADSBOKSLUTET, OAVSETT DIN TITEL En av de mest kritiska delarna av månadsbokslutet är en organisations kontrollsystem, det omfattande kontroll- och efterlevnadsramverket inom vilket alla finansiella processer fungerar. Det är detta som håller all finansiell information korrekt medan den flödar genom bokslutsprocessen. Varje företag har någon form av regelverk. Effektiviteten…

Navigera Genom Automatiseringen Av Bokslutet Med Dessa 8 Frågor

Inspiration
I takt med att företag skalar upp kommer finans- och ekonomiavdelningen att behöva arbeta mer och i snabbare takt. Föråldrade processer som manuell matchning och kalkylblad kommer helt enkelt inte kunna hantera fler människor, nya processer och en ökad volym av avstämningar. Detta leder till en enorm börda för finans-…

De 5 bästa metoderna för att modernisera ditt månadsbokslut

eBöcker
I takt med att företags omgivning blir alltmer komplex, fokuserad på regelefterlevnad och teknikdriven, har ekonomichefer och controllers ännu större press på sig att säkerställa integriteten i bokslutet. Manuella metoder och traditionella verktyg kan tilltala det traditionella redovisningstankesättet, men i det ständigt föränderliga affärslandskapet måste organisationer modernisera och påskynda sina…

Marginalen Bank

Case Study
Marginalen Bank sparar 50–70% av tidsåtgången för avstämningar med Adra® by Trintech. Marginalen Bank är en populär bank i Sverige med ett högt flöde genom sitt bankkonto men som kämpade med en mycket manuell och ineffektiv avstämningsprocess. Sedan implementeringen av Adra har de gjort markanta tids- och resursbesparingar genom att…

Max Matthiessen

Case Study
Max Matthiessen uppnår struktur, överblick och kontroll med Adra Max Matthiessen hade tidigare utmaningar gällande sin bokslutsprocess. De upplevde svårigheter med att veta var i bokslutet de befann sig och hade bristande tidsuppskattningar för att förhålla sig till deadlines. På Max Matthiessen har man accelererat sin använding av Adras produkter,…

Hur Man Skapar Framgångsrik Tillväxt

eBöcker
Trots turbulensen och oförutsägbarheten i början av 2020-talet är förtroendet för den ekonomiska återhämtningen en fortsatt uppåtgående trend. I den senaste upplagan av PwC:s årliga globala VD-undersökning uppgav 77 procent av de tillfrågade att de förväntar sig att den globala ekonomiska tillväxten kommer att förbättras under de kommande åren. Över…