Resurser

Hitta material

12 Resurser

4 tips för att maximera produktiviteten av din hybrida arbetskraft

Inspiration
Ekonomiavdelningar utmanas konstant när de navigerar distans- och hybridarbetsförhållanden. Faktum är att så många som 47% av medelstora organisationer som fortfarande kämpar med att effektivt arbeta med medarbetare på distans. Adra låter finans- och redovisningsteam förenkla sina bokslutsprocesser och förbättra virtuellt samarbete. Nedan länk tar den till ett tipsblad med…

Max Matthiessen

Case Study
Max Matthiessen uppnår struktur, överblick och kontroll med Adra Max Matthiessen hade tidigare utmaningar gällande sin bokslutsprocess. De upplevde svårigheter med att veta var i bokslutet de befann sig och hade bristande tidsuppskattningar för att förhålla sig till deadlines. På Max Matthiessen har man accelererat sin använding av Adras produkter,…

Strömma Turism & Sjöfart

Case Study
Strömma effektiviserar hela bokslutsprocessen med Adra Strömma Turism & Sjöfart hade stora utmaningar med att hantera enorma volymer av transaktioner. På Strömma användes tidigare manuella metoder vilket var tidskrävande och ledde till brist på insyn under bokslutsprocessen. Efter att ha implementerat Adra Matcher, Balancer och Task Manager har Strömma lyckats…

RE/MAX

Case Study
RE/MAX effektiviserar processer, minskar risker och gör tidsbesparingar med Adra. Som ett börsnoterat företag kämpade RE/MAX med en manuell bokslutsprocess som riskerade att utsätta dem för stora risker när de presenterade sina siffror varje månad. De letade efter ett mer standardiserat och automatiserat sätt att genomföra stängningen på och beslöt…

Ruter AS

Case Study
Ruter AS minskar kostnaden och tiden som spenderas på bokslutet med Adra by Trintech Ruter AS hade stora utmaningar med sin manuella och ostrukturerade bokslutsprocess. Företaget saknade system som kunde visa status i realtid och förlorade därför mycket kontroll. Med Adra har Ruter AS minskat tiden för bokslutet, ökat kvaliteten…

Vasakronan

Case Study
Vasakronan gör dramatiska tidsbesparingar med Adra Vasakronan är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot kontors- och butikslokaler. Vasakronan arbetade tidigare med manuella metoder kring bokslutet vilket var tidskrävande och ledde inte minst till långa väntetider eftersom det inte var möjligt för flera att arbeta samtidigt i dokumenten. Implementeringen av Adra…

Orkla Shared Services

Case Study
Orkla sparar tid och ökar noggrannheten med Adra® by Trintech Orkla Shared Services är en ledande leverantör av varumärken till dagligvaruhandel, apotek, bagerimarknaden och storhushåll. Företaget grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Norge med finansverksamhet spridd över hela världen. Bolaget har idag 18 348 anställda i Norden med en…

Trintech och Planful: Integrerar Finans- och Redovisningsprocesser

Broschyr
Adra och Planful erbjuder den främsta enhetliga bokslutsprocessen som ger kontroll och insyn över allt från bokslut till konsolidering, rapportering och planering. Med en integrerad plattform får alla i teamet insyn i redovisningsprocessen och FP&A-teamet kan proaktivt påbörja arbetet. Samtidigt minskar den totala tidsåtgången vilket gör det möjligt för redovisningsteamet…

Toyota Financial Services

Case Study
Toyota Financial Services minskar det manuella arbetet och får full kontroll över bokslutsprocessen med Adra Balancer. Ni var bland de allra första företagen att välja balancer  – varför? ”När jag såg balancer förstod jag dess enastående nytta och hur mycket möda den kan bespara oss. Jag insåg hur stor efterfrågan…

Adra Analytics Broschyr

Broschyr
LEVERERA INSIKTER DU BEHÖVER SNABBT OCH EFFEKTIVT För att öka värdet av dina bokslutslösningar har Trintech utvecklat Adra Analytics som ger dig full transparens över hela din bokslutsprocess. Med Adra Analytics kan du välja att bara dom detaljerna du behöver, samt att du kan zooma ut för att se den…