Resurser

Hitta material

17 Resurser

Grundkurs i kontoavstämningar

White Paper
Avstämningsprocessen är ett viktigt första steg i bokslutet och sätter grunden för periodslutets framgång. Men, på grund av dess påverkan på efterföljande bokslutsaktiviteter finner många att avstämningar är en extremt stressfylld process som resulterar i användningen av mer resurser än planerat. I några organisationer måste nästan hela finansoch redovisningsteamet (F&A-teamet)…

Att skapa ROI: Ett affärscase för Adra Suiten

White Paper
Att manuellt hantera finansiella data är en tidskrävande process, speciellt för företag som använder utdaterade processer eller föråldrade verktyg för att hantera deras bokslut. Ytterligare plågas ofta bokslutet med fel, en brist av kontroll och revisionsspårning samt tidsbrist. En ledande forskningsbyrå som är fokuserad på studier om total ägandekostnad (TCO)…

5 sätt att förbättra din process för kreditkortsavstämningar

eBöcker
Det är sällan ett företag skulle betrakta en ökad försäljning som ett problem. Men eftersom varje försäljning leder till en transaktion som måste stämmas av korrekt, för de flesta företag överträffar mängden transaktioner som de hanterar dagligen vad de kan hantera effektivt, och framför allt – korrekt. De flesta företag…

Høyskolen Kristiania

Case Study
Kjetil Lindmark tog Trintechs redovisingslösningar i bruk någon gång på 90-talet. Sedan dess har han använt programmen på alla jobb som han har haft. -Värdet ligger i dokumentationen. Vi kan hela tiden se att vi har gjort det vi ska, och att vi med mycket större säkerhet kan säga att…

Marginalen Bank

Case Study
Marginalen Bank sparar 50–70% av tidsåtgången för avstämningar med Adra® by Trintech. Marginalen Bank är en populär bank i Sverige med ett högt flöde genom sitt bankkonto men som kämpade med en mycket manuell och ineffektiv avstämningsprocess. Sedan implementeringen av Adra har de gjort markanta tids- och resursbesparingar genom att…

Strömma Turism & Sjöfart

Case Study
Strömma effektiviserar hela bokslutsprocessen med Adra Strömma Turism & Sjöfart hade stora utmaningar med att hantera enorma volymer av transaktioner. På Strömma användes tidigare manuella metoder vilket var tidskrävande och ledde till brist på insyn under bokslutsprocessen. Efter att ha implementerat Adra Matcher, Balancer och Task Manager har Strömma lyckats…

RE/MAX

Case Study
RE/MAX effektiviserar processer, minskar risker och gör tidsbesparingar med Adra. Som ett börsnoterat företag kämpade RE/MAX med en manuell bokslutsprocess som riskerade att utsätta dem för stora risker när de presenterade sina siffror varje månad. De letade efter ett mer standardiserat och automatiserat sätt att genomföra stängningen på och beslöt…

Ruter AS

Case Study
Ruter AS minskar kostnaden och tiden som spenderas på bokslutet med Adra by Trintech Ruter AS hade stora utmaningar med sin manuella och ostrukturerade bokslutsprocess. Företaget saknade system som kunde visa status i realtid och förlorade därför mycket kontroll. Med Adra har Ruter AS minskat tiden för bokslutet, ökat kvaliteten…

Vasakronan

Case Study
Vasakronan gör dramatiska tidsbesparingar med Adra Vasakronan är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot kontors- och butikslokaler. Vasakronan arbetade tidigare med manuella metoder kring bokslutet vilket var tidskrävande och ledde inte minst till långa väntetider eftersom det inte var möjligt för flera att arbeta samtidigt i dokumenten. Implementeringen av Adra…

Orkla Shared Services

Case Study
Orkla sparar tid och ökar noggrannheten med Adra® by Trintech Orkla Shared Services är en ledande leverantör av varumärken till dagligvaruhandel, apotek, bagerimarknaden och storhushåll. Företaget grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Norge med finansverksamhet spridd över hela världen. Bolaget har idag 18 348 anställda i Norden med en…