Inspiration

4 steg för ett holistiskt ramverk för riskhantering

Ekonomiavdelningen har vanligtvis förlitat sig på verktyg som kalkylblad och manuella processer för finansiell rapportering och riskhantering. Dessa manuella arbetsflöden skapar dock fragmenterade bokslutsprocesser och ERP-miljöer (Enterprise Resource Planning) som äventyrar data vilket i sin tur förser team med mindre insyn och transparens i hur dessa processer påverkar finansiella data. Ekonomiteam kan inte arbeta med dessa verktyg i en digital värld med ett ökande antal komplicerade riskfaktorer.

För att hjälpa dig snabbstarta processen med en tydlig riktning och klara riktlinjer kommer vårt infoblad ge dig 4 steg för skapandet av ett holistiskt ramverk för riskhantering.

Ladda ner infografiken här!