ERP Integration

Adras lösningar är speciellt designade och utvecklade för att enkelt importera information från alla typer av ERP-system och försystem per automatik.

Vad är en ERP Integration?

För att effektivt hantera processerna på ekonomiavdelningen måste informationen från ERP införlivas i bokslutet på ett enkelt och korrekt sätt. För att snabbt hantera datautbytet med Adra Suiten, så har Trintech utvecklat förbyggda integrationer för bland annat NetSuite®, Visma.net® och Sage Intacct®.

Har ni inte något av ovan ERP så går det ändå att på ett enkelt sätt skapa en automatisk koppling mot Adra Suiten, med minimal inbladning från ert IT team.  Adras integrationshub kan anpassas att ta emot en mängd olika filtyper och format. Våra kunder har över 90 olika ERP.

hur förbättrar det bokslutet?

Adras integrationer minskar kostnaderna, tiden och risken som är förknippade en manuell process för filöverföring. Det gör att både personberoendet och risken för fel kan minimeras. Du kan lita på att siffrorna i Adras lösningar alltid stämmer.

ADRA SUITEN

Den intuitiva designen i Adras lösningar säkerställer att varje produkt är lätt att lära sig och använda. Adra Suiten är utvecklad i molnet för att under lätta för dig, istället för att begränsas av att behöva samarbeta på samma kontor kan kollegor arbeta var och en för sig och ändå samarbeta oavsett om de befinner sig vid samma bord eller på helt olika kontor, olika städer eller till och med i olika länder. Man kan också välja vilken tid på dygnet som man gör klart arbetet eftersom hela systemet är tillgängligt via internet på alla dygnets timmar och alla årets dagar.

Ladda ner Visma.net broshyren

Läs mer om hur integrationen mellan Visma.net och Adra Suiten fungerar

Ladda ner produktbladet

Ladda ner Netsuite broshyren

Läs mer om hur integrationen mellan Netsuite och Adra Suiten fungerar

Ladda ner produktbladet