eBöcker

En guide till kontroll och efterlevnad

Undvik risker, förbättra noggrannheten och sova bättre.

Ta ansvar för ditt boksluts kontroll och efterlevnad

Interna kontroller är verktyg som hjälper ekonomichefer (och hela organisationen) att vara effektiva samtidigt som man undviker allvarliga fel, till exempel brott mot lagar eller bedrägerier. I den här e-boken beskriver vi de viktigaste stegen du måste vidta för att genomföra nödvändiga kontrollaktiviteter, effektivisera processer och snabbt identifiera risker inom finansavdelningen, så att du kan öka kontrollen, stänga snabbare och verkligen lita på dina siffror.

Ladda Ner