eBöcker

4 Steg till att Hantera Finansiell Risk

Finansiell risk är ett välkänt hot som CFO:er har i åtanke när de tar beslut

Att försöka minska den risken genom ett manuellt tillvägagångssätt via mail, kalkylark och pärmar är ett ineffektivt försvar. I dagens affärsvärld fortsätter det att öka med tillfällen där finansiella risker kan uppstå som kan påverka både företag och deras kunder

För att bekämpa de tydligaste riskerna av bedrägeri har tillsynsmyndigheter implementerat hårdare regler och företag måste vara förberedda för att möta de växande kraven på compliance – dessa krav kommer inte vara lätta att nå med manuella metoder. Att anpassa dina manuella processer, verktyg och strategi med automatisering är inte en enkel eller nödvändigtvis snabb process.

STEG 1: BEDÖM DINA AUTOMATISERINGSBEHOV

När du är upptagen med manuella metoder fokuseras så mycket av din tid och energi på att endast slutföra din nuvarande hög av arbetsuppgifter. Börja din bedömning med att granska dina verktyg, team och processer som du använder för att utföra ditt bokslut.

STEG 2: BYGG DIN RISKSTRATEGI

Som tidigare nämnts, ekonomer har historiskt sett etablerat flera olika metoder för att utföra deras olika projekt, men dessa metoder hade en sak gemensamt- de är manuella. Dessa individualiserade och manuella metoder skapar inkonsekventa processer för att lösa problem.

STEG 3: UPPNÅ STANDARDISERING OCH SYNLIGHET

Efter att ha bestämt en riskstrategi kommer du börja se de två svaga nyckelområden i de manuella processerna: standardisering och synlighet. Dessa kännetecken kan endast uppnås genom en processöversyn.

STEG 4: FÖRBERED DIG FÖR REVISION

Precis som med risker är revisionen en naturlig del i det vidare arbetet med att göra affärer, speciellt i bank- och finansvärlden. Att möta ständigt ändrade krav på compliance blir klart svårare med enbart manuella metoder.

Att implementera ett övergripande ramverk för riskhantering är inget litet uppdrag, men fördelarna kommer att synas i hela organisationen, inte bara på ekonomiavdelningen.

Denna E-bok kommer ta dig genom de fyra viktiga stegen som du behöver ta för att implementera en stabil riskhanteringsstrategi tillsammans med automatisering av bokslutet.