Case Study

Protector försäkring

Protector försäkring använder Trintechs Adra Suite för att få full överblick och kontroll över bokslutsprocessen

Protector försäkring är ett skandinaviskt bolag noterade på Oslobörsen. Företaget levererar skadeförsäkringar till stora och medelstora företag samt offentlig sektor och distruberar genom försäkringsförmedlare. Protector har haft en snabb tillväxt och har för närvanade över 400 anställda i Norge,  Sverige, Danmark, Storbritannien och Finland.

Protector försäkring implementerade Adra Suiten för att förbättra sin bokslutsprocess och eliminera manuella metoder för att kunna fokusera mer på värdeskapande aktiviteter. Protector har fått en överblick över avstämningar för varje individ på avdelningen och förmågan att regelbundet kunna rapportera till ledningen. Detta har gjort att de har blivit mindre påverkade av sjukskrivningar, organisationsförändringar och personalomsättning eftersom de helt enklet kan flytta runt uppdrag och ansvar till andra.

 

Läs mer om hur Adra har hjälpt Protector

 

Protector Insurance Logo | Adra by Trintech Case Study