Case Study

Max Burgers

MAX Burgers effektiviserar sin bokslutsprocess med Adra by Trintech

MAX Burgers är en familjeägd restaurangkedja som haft en omfattande tillväxt de senaste åren. Innan Adra implementerades kämpade företaget med en manuell metod bestående av Excel- och Wordfiler för att hantera och dokumentera sin avstämningsprocess.

Sedan Adra implementerades har Max Burgers bland annat minskat tiden det tar för dem att  göra bokslut och  fått ett mer produktivt team som kan lägga mer fokus på ett mervärdeskapande arbete. Deras revisioner har dessutom blivit smidigare eftersom all dokumentation finns samlad och lättillänglig i Adras lösning.

Ladda Ner Nu