Broschyr

Automatiserat Bokslut För Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 spelar en viktig roll i hanteringen av den dagliga verksamheten, från hantering av kundrelationer till systemet för register över all ekonomisk och verksamhetsmässig aktivitet. För att komplettera Dynamics och hjälpa dig att maximera värdet av din ERP-investering har Trintech skapat en unik Microsoft-certifierad anslutning för Adra Suiten.

Ladda Ner